Welkom bij Chiropractisch Centrum Veenendaal

Natuurlijke herstelkracht ontgrendeld - Verbeter uw gezondheid en vitaliteit met onze deskundige chiropractische zorg.


Onze specialisten

Wat is chiropractie

Chiropractie is een discipline binnen de eerstelijns gezondheidszorg. Een chiropractor is een rug specialist die zich toelegt op aandoeningen aan het bewegingsapparaat en hun invloed op het zenuwstelsel, met in het bijzonder nek- en rugklachten. De chiropractor onderzoekt de patiënt en gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht. De chiropractor behandelt de patiënt met gewrichtsmanipulaties (snelle, korte, precieze impulsen met de handen), massage, mobilisatie en tractie. De chiropractor leert de patiënt oefeningen aan en geeft preventief ergonomisch advies over een gezonde nek- en rug houding.

Onze diensten

Aanpassingen


Herstelt de wervelkolom en gewrichtsfunctie met hands-on technieken.

Revalidatie


Sterkt spieren, verbetert stabiliteit en vergroot mobiliteit voor herstel.

Therapie


Vermindert spierspanning, bevordert doorbloeding en verlicht pijn in zachte weefsels.

Levensstijladvies


Geeft advies over houding, beweging en levensstijl voor optimale vitaalheid.

Onze specialisten

Onze praktijk in Veendendaal werkt uitsluitend met hooggekwalificeerde, ervaren specialisten die geregistreerd zijn bij SCN (Stichting Chiropractie Nederland), waardoor we de beste zorg en expertise kunnen bieden aan onze patiënten.

Jons R. de Roos

Chiropractor

  • Lid NCA/SCN

Linda van Viegen

Chiropractor

  • Lid NCA/SCN

Erik Martens

Chiropractor

  • Lid NCA/SCN

Ilse

Assistente

Henny

Assistente

Hannie

Assistente

Uw mening, suggesties en klachten doen er toe!

Klachten en geschillen

Uw chiropractor hoort het uiteraard graag als u tevreden bent over behandeling en resultaten. Het kan helaas ook voorkomen dat u een andere ervaring hebt, ook dan is het belangrijk dat u uw mening of klacht naar voren brengt.

In gesprek met uw chiropractor

Wij adviseren u om eventuele problemen altijd eerst met uw chiropractor te bespreken. Vaak kunnen problemen in onderling overleg opgelost worden. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Chiropractoren Associatie.

Klachtenfunctionaris NCA

De klachtenfunctionaris handelt vanuit een oprecht geïnteresseerde belangstelling en zal er alles aan doen om te proberen, samen met u en de zorgverlener, een zinvolle en bevredigende oplossing te vinden, zo mogelijk met behoud van de relatie en onderling vertrouwen. Verloopt dit niet naar wens dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren over een mogelijk vervolgtraject. De klachtenfunctionaris werkt volgens het beroepsprofiel van de VKIG.

Geschillenregeling

Alle leden van de NCA zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Stichting Chiropractie Nederland. Mocht er na gesprekken met uw chiropractor en/of met behulp van de bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing worden bereikt, dan kan er sprake zijn van een geschil. Via de SCN is er een geschillenregeling beschikbaar. De klachtenfunctionaris kan u hier over inlichten. Vanaf 1 januari 2023 kunt u met uw geschil terecht bij de Geschillenregeling KPZ. Uw melding wordt altijd geregistreerd en kan aanleiding zijn tot een maatregel ter verbetering van de hulpverlening. Klachtenfunctionaris: dagelijks te bereiken voor patiënten en chiropractoren op telefoonnummer 088 - 024 51 66 of via klachtennca@cbkz.nl.

Tarieven

Volwassenen

Eerste consult volwassenen €70,- vervolgconsult volwassenen €60,-.

Kinderen

Eerste consult kinderen t/m 14 jr. €52,50 vervolgconsult kinderen t/m 14 jr. €47,50

Privacy

Dit document betreft het omgaan met uw privacy Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• De prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld

Contact

Voor vragen, afspraken en andere zaken kunt u contact opnemen met ons centrum.

Adresgegevens

Scheepjeshof 128
3901CX Veenendaal

Contactgegevens

praktijk@chiropractieveenendaal.nl
0318-511101